Stichting Vrienden van "Solwerd" Appingedam

(Zonnehuis Solwerd is een onderdeel van de Zonnehuisgroep Noord, www.zonnehuisgroepnoord.nl)

Stichting Vrienden van "Solwerd"


De Stichting Vrienden van "Solwerd" is een door de overheid erkende ANBI-stichting.

De Stichting heeft de volgende doelstelling: het beschikbaar stellen van financiële  en andere middelen voor activiteiten en voorzieningen ten behoeve van de bewoners van van verpleeghuis Solwerd te Appingedam, welke niet door de reguliere zorg betaald worden

Copyright ©  All Rights Reserved