Financiële verantwoording

Stichting Vrienden van "Solwerd" Appingedam

(Zonnehuis Solwerd is een onderdeel van de Zonnehuisgroep Noord, www.zonnehuisgroepnoord.nl)

Baten

 

 

 

Donateurs

€ 150

 

Rente

€ 841

 

Totaal Baten

€ 991

Lasten

 

 

 

Abonnement dagblad

€ 332

 

Ontspanning en recreatie

€ 7000

 

Overige kosten

€ 225

 

Totaal Lasten

€7557

Resultaat

 

-€6566

Financiële gegevens

 

Een financiële verantwoording, inhoudende een balans en een resultatenrekening, wordt jaarlijks opgemaakt door de tweede penningmeester, de heer J.P. Bouma en goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur.

Voor 2017 was het eigen vermogen: € 218.864

Het resultaat wisselt jaarlijks en is afhankelijk van verzoeken van Solwerd om een financiële bijdrage te leveren.

Het bestuur ontvangt geen salaris of onkostenvergoedingen.

Resultatenrekening 2017:

 

 

 

 

Uitgeoefende activiteiten

 

 

In 2017 is een betaling van € 7000,- gedaan voor recreatie en ontspanning van de bewoners van het verpleeghuis Solwerd. Hierbij is een bedrag inbegrepen voor de aanschaf van een t.v. speciaal ingericht voor dementerenden.

Copyright © All Rights Reserved